ภาพกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( 09-02-2561 )
จบลงอย่างยิ่งใหญ่กับผลงานอันยอดเยี่ยม กับงานการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ดูภาพกิจกรรม..

สถานศึกษาประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน ( 08-02-2561 )
เมื่อวันที่ 7/2/2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยม National Cishan Agricultural and Industrial Vocational Senior High School, Taiwan R.O.C ประเทศไต้หวัน ได้เข้าศึกษาดูงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละประเทศ ดูภาพกิจกรรม..

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ( 30-01-2561 )
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ตอนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตความรับผิดของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 26-01-2561 )
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมรับเสด็จสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จราชดำเนินมาทอดพระเนตรการดำเนินงาน ของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ท่านผู้อำนวยการ และคณะครู นักศึกษาหน่วย อกท.เชียงใหม่ ร่วมใจกันทำความสะอาดวิทยาลัย ( 25-12-2560 )
เมื่อวันที่ 23/12/2560 ท่านผู้อำนวยการ และคณะครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ร่วมใจกันพัฒนาและทำความสะอาดวิทยาลัยอย่างมีความสุข ดูภาพกิจกรรม..

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( 22-12-2560 )
เมื่อวันที่ 21/12/2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานไทรวิทยาลัยเกษตรเชียงใหม่ อย่างคึกคัก ดูภาพกิจกรรม..

การประเมินพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ( 20-12-2560 )
เมื่อวันที่ 19/12/2560 ยินดีตอนรับคณะกรรมการทำงานเพื่อพิจารณาการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา จากประเทศเกาหลี ( 24-11-2560 )
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเชียงใหม่ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา จากประเทศเกาหลี ที่ได้เข้ามาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การเยี่อมชมและมาศึกษาดูงานของนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ ( 22-11-2560 )
เมื่อวันที่ 21/11/2560 ทางนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ จากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู ได้มาศึกษาดูงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ที่งาน อกท.ระดับ ภาค ที่จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

งานความร่วมมือต่างประเทศการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลีใต้ ( 20-11-2560 )
เมื่อวันที่ 20/11/60 การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู สาธารรัฐเกาหลี (Cheongju Agriculture High School,South Korea) ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34   >> | Last