ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตฯ ร.9 ( 14-10-2565 )
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ พร้องด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ไม้ยืนต้น ป่านั่งยืน ( 12-10-2565 )
12 ตุลาคม 65 อกท.หน่วยเชียงใหม่ นำคณะกรรมการ ดำเนินงาน เข้าร่วมโครงการ ไม้ยืนต้นป่ายั่งยืน กับ บริษัทเชียงใหม่ เบเวอเรข จำกัด ณ ชุมชนบ้านปางยาง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เกษตรสันป่าตอง ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม ( 12-10-2565 )
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมบริจาคมอบเครื่องอุปโภค บริโภค “ถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในโครงการวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้สถานศึกษาภายในสังกัดโดยเฉพาะวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีได้นำผลผลิตของทางวิทยาลัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบ อุกภัยในเขตพื้นที่โดยรอบวิทยาลัย ในการนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ออกไปให้ ความช่วยเหลือประชาชนและแจกของ “ถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย จำนวนร้อยกว่าหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่หมู่บ้านปวงสนุก หมู่บ้านท้องฝาย และหมู่บ้านทุ่งเสี้ยว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปลูกข้าวภายใต้การนิเทศ ( 10-09-2565 )
วันที่ 20-21 โครงการปลูกข้าวภายใต้การนิเทศ ภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง อกท.หน่วยเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ( 10-09-2565 )
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ดูภาพกิจกรรม..

การศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล ( 10-09-2565 )
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 การศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ดูภาพกิจกรรม..

วันแม่แห่งชาติ 2565 ( 10-09-2565 )
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา รวมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปลูกเชื้อเห็ดป่า ครั้งที่ 2 ( 10-09-2565 )
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ร่วมกับศิษย์เก่าเกษตรสันป่าตอง รุ่น 3, รุ่น 7 และชมรมศิษย์ก่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ณ สวนป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Thai PBS ถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน ( 10-09-2565 )
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ช่อง Thai PBS ถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน ของนักศึกษาอาชีวะเกษตร ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ( 02-06-2565 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลีเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ มิถุนายน พศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   >> | Last