ภาพกิจกรรม
รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ( 28-06-2562 )
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา สมาชิก อกท.หน่วยเชียงใหม่ จำนวน 985 คน รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2000 ต้น "โครงการปลูกจิตสำนึกการปลูกป่าและดูแลทรัพยากรป่าไม้" ณ บริเวณสวนป่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ( 28-06-2562 )
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายจุมพล จรรยาศิริ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ( 18-06-2562 )
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์เข้าร่วมงาน สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ( 18-06-2562 )
เนื่องในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเจริญ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ในกิจกรรมนี้ได้มี พิธีสักการะพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ ประจำวิทยาลัยฯ และองค์พระพิรุณ ซึ่งถือเป็นที่นับถือทางศาสน์ทางด้านการเกษตร และต่อด้วยพิธีการไหว้ครู พิธีมอบทุนการศึกษาผู้มีผลการเรียนดี และพฤติกรรมดี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ครูดีเด่นแต่ละสาขาวิชา ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ขอขอบคุณภาพกิจกรรม จากทีมงานช่างถ่ายภาพแผนกวิชาช่างกลเกษตร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และผู้สื่อข่าว อกท.หน่วยเชียงใหม่ ครับ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ( 31-05-2562 )
เช้าวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒นายจุมพล จรรยาศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ หน่วยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอบคุณภาพข่าว : แผนกวิชาช่างกลเกษตร ดูภาพกิจกรรม..

โครงการสร้างสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ต้นรวงผึ้ง) ( 15-05-2562 )
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสวนสวนป่า วิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2562 ( 24-04-2562 )
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง บริเวณลานไทร มีการรดน้ำดำหัวและขอพรจาก อดีตผู้อำนวยการไกรสีห์ ชัยพรม อดีตผู้อำนวยการกอบกิจ พานอ่อง และผู้อำนวยการเจริญ เชื้อเมืองพาน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม วันครู ประจำปีการศึกษา 2561 ( 23-01-2562 )
ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวันครู สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1AI9ls-mj6IVhm18JydIoqA96bsl90_bi ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมกีฬาสี นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( 17-01-2562 )
เมื่อวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม กีฬาสี นักเรียน นักศึกษา โดยเดินขบวนทัพนักกีฬาและกองเชียรแต่ละสีจากลานหน้าเสาธงมุ่งหน้าสู่สนามกีฬา ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 04-12-2561 )
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   >> | Last