ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ( 15-10-2561 )
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได้เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ( 15-10-2561 )
พวกเราชาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ยินดีและดีใจอันหาที่สุดมิได้ในการที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

อาจาริยา มุฑิตาจิต 27 ก.ย. 61 ( 15-10-2561 )
ภาพบรรยากาศงานเกษียรอายุราชการ ในงานอาจาริยา มุฑิตาจิต 27 กันยายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของ วษท.เชียงใหม่ 2561 ( 15-10-2561 )
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมากมาย ดูภาพกิจกรรม..

อาจาริยา มุฑิตาจิต 2561 ( 15-10-2561 )
วันที่ 11 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอาจาริยา มุฑิตาจิต ดูภาพกิจกรรม..

ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของอาจารย์นิมิตรชัย ศรีพรหมมา ( 15-10-2561 )
ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของอาจารย์นิมิตรชัย ศรีพรหมมา 3 กันยายน 2561 ดูภาพกิจกรรม..

นักกีฬาชาว วษท.เชียงใหม่ตัวแทน อศจ.เชียงใหม่ ( 15-10-2561 )
ยินดีกับทัพนักกีฬา วษท.เชียงใหม่ที่ได้เป็นตัวแทน อศจ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ซึ่งมีประเภทกีฬา มวย เซปักตะกร้อ กีฑา เป็นต้นฯ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ( 15-10-2561 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ิ 9 และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีถวายราชสดุดี ถวายสักการะและถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที ( 30-07-2561 )
พิธีถวายราชสดุดี ถวายสักการะและถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมโครงการ Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ( 22-07-2561 )
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเน้นให้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อซ่อมแซม บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้รับหมอบหมายให้ดำเนินการในเขตรับผิดชอบ ตามสถานที่ตั้งศูนย์ Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   >> | Last