ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา จากประเทศเกาหลี ( 24-11-2560 )
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเชียงใหม่ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา จากประเทศเกาหลี ที่ได้เข้ามาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การเยี่อมชมและมาศึกษาดูงานของนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ ( 22-11-2560 )
เมื่อวันที่ 21/11/2560 ทางนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ จากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู ได้มาศึกษาดูงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ที่งาน อกท.ระดับ ภาค ที่จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

งานความร่วมมือต่างประเทศการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลีใต้ ( 20-11-2560 )
เมื่อวันที่ 20/11/60 การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู สาธารรัฐเกาหลี (Cheongju Agriculture High School,South Korea) ดูภาพกิจกรรม..

จัดนิทรรศการ ของ อศจ. จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพฯ ( 26-10-2560 )
ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ของ อศจ. จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพฯ ดูภาพกิจกรรม..

เมื่อวันที่ 22/10/60 เคลื่อนย้ายดอกดาวเรืองไปประดับพระเมรุมาศ ณ วัดป่าเจริญธรรม ( 22-10-2560 )
ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ทำการเคลื่อนย้ายดอกดาวเรืองไปประดับพระเมรุมาศ ณ วัดป่าเจริญธรรม ดูภาพกิจกรรม..

เมื่อวันที่ 24/10/60 ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้นำ EM สังเคราะห์แสง ไปบำบัดน้ำเสีย ( 22-10-2560 )
ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดยครูสุธา และ ครูสมหมาย ทองขาว ไม้มอบ "จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง" จำนวน 30 ลิตร ให้กับผู้แทนชุมชน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทั้งประชาชนจิตรอาสา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่... ในการนำ EM ไปใช้บำบัดน้ำเสียในสระ และ บำบัดกลิ่นในห้องน้ำ ณ วัดป่าเจริญธรรม สถานที่ ที่ใช้จัดในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ ( 05-10-2560 )
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2560 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลกร วษท.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ( 08-09-2560 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลกร วษท.เชียงใหม่ ณ อาคารหอประชุมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เก่งและการใช่ในชีวิตประจำวันและการสือสารกันเพื่อนๆชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ( 25-07-2560 )
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำกิจกรรมการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2560 ณ ลานหญ้าสนามฟุตบอลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปลูกดอกดาวเรือง ๓๓,๐๐๐ ต้น ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ( 17-07-2560 )
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัด "โครงการปลูกดอกดาวเรือง ๓๓,๐๐๐ ต้น ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ " เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34   >> | Last