ภาพกิจกรรม
โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ( 18-01-2554 )

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ได้จัดทำ "โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" บริเวณด้านหน้าที่พักแฟลตตำรวจ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว มีผักสวนครัวในบริเวณบ้าน เพื่อให้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค หากเหลือสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีก ซึ่งเป็นไปตามโครงการในพระราชดำริสมเด้จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ พื้นที่จัดทำโครงการอยู่ใกล้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง อันจะเป็นการต่อยอดขยายโครงการพัฒนาไปยังชุมชนได้เป้นรูปธรรมยิ่งขึ้น สถานีตำรวจจึงใคร่ขอรับการสนับสนุน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการทำโรงเรือนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ปลาดุก, กบ, ไก่) จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตาม "โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"