ภาพกิจกรรม
มอบผักปลอดสารพิษ ( 18-01-2554 )

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา มอบผักปลอดสารพิษ ให้ชุมชนบ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และลูกบ้านเป็นผู้รับมอบ