ภาพกิจกรรม
ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2564 ( 18-01-2554 )

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยมีตัวแทนนำเทียนพรรษาไปถวายวัดจำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. วัดทุ่งเสี้ยว 2. วัดศรีปันเงิน 3. วัดปวงสนุก 4. วัดแสงสว่าง 5. วัดท้องฝาย