ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2558 ( 12-05-2558 )
การปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.1และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ผอ.กอบกิจ พานอ่องและคณะครู อาจารย์ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดการอาชีวะเพื่อผู้สูงอายุ ( 06-05-2558 )
โครงการจัดการอาชีวะเพื่อผู้สูงอายุ การทำเครื่องจักสาน ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่บ้านก่อเก๊า ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 2 การทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย ( 06-05-2558 )
อบรมการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย ให้กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไป อ.ดอยเต่า ระหว่างวันที่ 21 -26 เมษายน 2558 ดูภาพกิจกรรม..

รายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบ 3) ( 06-05-2558 )
รายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการวิทยาลัย ( 20-04-2558 )
พิธีรดน้ำดำหัว ผอ.ไกรสีห์ และ ผอ.กอบกิจ ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานไทร ดูภาพกิจกรรม..

มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ( 02-04-2558 )
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า อกท.หน่วยเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก FFA ( 30-03-2558 )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Future Farmers of America ในวันศุกร์ที่ิ 27 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ( 24-03-2558 )
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ เวลา 8.40 - 16.00 น.โดย รศ.สนิท สัตโยภาส อดีตรองอธิการบดีและอดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพ้ฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมวิชาชีพ2 ( 23-03-2558 )
อบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและประชาชนทั่วไป การทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( 20-03-2558 )
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   >> | Last