ภาพกิจกรรม
ธรรมะสัญจร ( 13-11-2558 )
ฟังธรรมตอนเช้านี้ ณ บริเวณลานไทร กับธรรมะสัญจร ดูภาพกิจกรรม..

ประเมินโครงการชีววิถี ( 09-11-2558 )
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชีววิถี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ประเมิน อกท.หน่วย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ( 06-11-2558 )
ประเมิน อกท.หน่วย ในวันที่5 พฤศจิกายน 2558 ดูภาพกิจกรรม..

งานต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ( 22-10-2558 )
งานต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ผอ.ธนะวัฒน์ กณะบุตร, ครูนิภาพร แสงจันทร์, คุณปวีณ์สุดา คล้ายวงศ์และ ครูกฤษฏิ์ เมฆลา" ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องโครงการสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ โดย สวทช. ( 20-10-2558 )
การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องโครงการสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ โดย สวทช. ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสมรรถนะครูฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ ท่าน ผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร ( 15-10-2558 )
ยินดีต้อนรับ ท่าน ผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ก่อนจะเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ดูภาพกิจกรรม..

งานมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ( 28-09-2558 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่จัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด 27 กันยายน 2558 ผู้เกษียณอายุราชการปีนี้ มี ๕ ท่าน คือ 1. ผู้อำนวยการกอบกิจ พานอ่อง 2.คุณครูสุทัศน์ เสมอใจ 3.คุณครูบันทึก วิชัยศรี 4. นายประดิษฐ์ ซาวสุภา (พนักงานขับรถ) และ5. นายสุราช วงค์วรรณา ดูภาพกิจกรรม..

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษัยณ 2558 ( 11-09-2558 )
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษัยณ 2558 ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ( 03-09-2558 )
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)ประจำเดือนกันยายน 2558 ดูภาพกิจกรรม..

Bachelor of Technology Program in Animal Production Technology (Continuing Program) ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาก ( 01-09-2558 )
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) Bachelor of Technology Program in Animal Production Technology (Continuing Program) ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดย ผู้อำนวยการกอบกิจ พานอ่อง ลงนาม กับ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องอาหารยีราฟ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายสุรัตน์ ศรัใจน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา ดร. ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ นายภาดา ศรีแพนบาล นายศราวุฒิ นามวงษ์ นายสรสิชฐ์ โรจนภีระพงษ์ นายชิษณุชา ผาบจันดา กรรมการหลักสูตร นายวีระพล บุญชูดวง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ขอบคุณทุกๆมือที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาด้านสัตวศาสตร์ให้ยั่งยืนต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31   >> | Last