ภาพกิจกรรม
ตรวจความพร้อมโรงรมลำไย ( 20-06-2557 )
กรมวิชาการเกษตร ตรวจความพร้อมโรงรมลำไย ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ( 19-06-2557 )
โครงการความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยความร่วมมือ วษท.เชียงใหม่ และ บ.นิยมพาณิชน์ จำกัด โดยการสนับสนุนจากบริษัทฮอนด้า ประเทศไทยจำกัด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ( 19-06-2557 )
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ในวันที่ 18 มิ.ย.57 ณ ห้องสมรรถนะครูฯ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT ( 19-06-2557 )
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการเรียนรู้หน่วยบูรณาการและสื่อ ICT ในวันที่ 16 มิ.ย.2557 ณ ศูนย์วิทยบริการ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีไหว้ครู ( 12-06-2557 )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมครูวันที่ 11 มิ.ย.57 ( 12-06-2557 )
ประชุมครูวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ดูภาพกิจกรรม..

ขอแสดงความยินดี ( 12-06-2557 )
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศราวุฒิ นามวงศ์ อ.จิรพันธ์ ณ สงขลา และ อ.สุรศักดิ์ สุวรรณโภคัย ในการได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ( 12-06-2557 )
ผู้บริหารและคณะครุูต้อนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องพัฒนาสมรรถนะครูฯ วษท.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับนักศึกษาจีน ( 12-06-2557 )
ผอ.กอบกิจ ต้อนรับนักศึกษาจีน ณ ท่าอากาศนายานนานาชาติเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการเพิ่มศักยภาพครู เพื่อพัฒนาฟาร์มที่ใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพืชศาสตร์ ( 09-06-2557 )
โครงการเพิ่มศักยภาพครู เพื่อพัฒนาฟาร์มที่ใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพืชศาสตร์ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 เมษายน-2 พฤษภาคม 2557 และรุ่นที่ 2 วันที่ 5 -9 พฤษภาคม 2557 โดยทำพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปอบรมศึกษาดูงาน โครงการหลวงอินทนนท์ โครงการหลวงขุนวาง และแปลงพื้นที่เกษตรกร และมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ เพื่อพัฒนาฟาร์มที่ใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพืชศาสตร์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   >> | Last