ภาพกิจกรรม
ประชุมงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 17-07-2557 )
การประชุมทุกงานในฝ่ายแผนงานฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแผนงานและความร่วมมือ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดำนา ( 16-07-2557 )
แผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดำนา ให้กับนักศึกษา ปวส.1 และ ปวช.3 ช่างกลเกษตร 16-17 กรกฎาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจสุขภาพประจำปี ( 16-07-2557 )
ตรวจสุขภาพประจำปี นักศึกษา ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะเดินทางจากประเทศไต้หวัน ( 07-07-2557 )
วษท.เชียงใหม่ต้อนรับคณะเดินทางจากประเทศไต้หวัน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557 ( 07-07-2557 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( 07-07-2557 )
โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชเพื่อเพิ่มมูลค่า อบรมวันที่ 17-26 มิถุนายน 2557 ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีพ.ศ.2557 ( 27-06-2557 )
ท่าน ผอ.ไพบูลย์ วงค์ยิ้มย่อง ประธาน อศจ.เชียงใหม่ กล่าวเปิดงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีพ.ศ.2557 ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ( 20-06-2557 )
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจความพร้อมโรงรมลำไย ( 20-06-2557 )
กรมวิชาการเกษตร ตรวจความพร้อมโรงรมลำไย ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ( 19-06-2557 )
โครงการความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยความร่วมมือ วษท.เชียงใหม่ และ บ.นิยมพาณิชน์ จำกัด โดยการสนับสนุนจากบริษัทฮอนด้า ประเทศไทยจำกัด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >> | Last