ภาพกิจกรรม
คณะครูแผนกสัตวศาสตร์เข้านิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ในโครงการทวิภาคีปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 ( 01-09-2558 )
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะครูจากแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดย ดร.ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยนางนันทวัน อุ่นใจละ ครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ เข้านิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ในโครงการทวิภาคีปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 กลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุม สำนักงานเครือเบทาโกรภาคเหนือ โดยมีคณะครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และ เชียงราย เข้าร่วมนิเทศนักศึกษาในโครงการครั้งนี้ด้วย ขอบคุณเครือเบทาโกรที่มอบโอกาสดีๆแก่เยาวชน ทั้งให้ทุนสนับสนุนการเรียนตลอดหลักสูตร และสถานที่ฝึกปฏิบัติจริง ขอให้ เจริญยิ่งๆขึ้นไปคะ ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงาน นักศึกษา ปริญญาตรี ( 28-08-2558 )
นักศึกษา ป.ตรี ศึกษาดูงาน ณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันสังคมและให้ความรู้ด้านกฎจราจร ให้กับนักศึกษา ( 24-08-2558 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันสังคมและให้ความรู้ด้านกฎจราจร ให้กับนักศึกษา ชั้น ปวส.1 หลังกิจกรรมต่างๆมีการแจกหมวกนิรภัยให้แก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานทุกท่าน..ขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรสันป่าตองมา ณ วษท.เชียงใหม่ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาฝึกปฎิบัติดูแลรักษา พริกหวาน มะเขือเทศเนื้อและแตงกวาญี่ปุ่น ในโรงเรือนระบบปิด ( 14-08-2558 )
นักศึกษากลุ่มพระยุคลบาทฯกำลังฝึกปฎิบัติดูแลรักษา พริกหวาน มะเขือเทศเนื้อและแตงกวาญี่ปุ่น ในโรงเรือนระบบปิด ของวษท.เชียงใหม่ ใครที่สนใจมาเยี่ยมชมได้ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ( 13-08-2558 )
กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ของคณะครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในวโรกาส"วันแม่"แห่งชาติ 58 ดูภาพกิจกรรม..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"จิตวิทยาการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา" ( 10-08-2558 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"จิตวิทยาการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา" ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อกท.หน่วยเชียงใหม่ ( 28-07-2558 )
งานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากไต้หวัน ( 28-07-2558 )
ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากไต้หวัน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ลงนามความร่วมมือ โครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี) ( 16-07-2558 )
พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี) ระหว่าง วิทยาลัยเกษจรและเทคโนโลยีเชียงใหม่กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31, รร.อมก๋อมวิทยาคม, รร.แม่วินสามัคคี ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียน Chiatung Agricultural Vocational Senior School ,Taiwan ( 10-07-2558 )
ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียน Chiatung Agricultural Vocational Senior School ,Taiwan ในโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2558 ด้วยความยินดียิ่ง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   >> | Last