ภาพกิจกรรม
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่กับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ( 26-08-2557 )
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่กับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การฝึกอบรมการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ( 22-08-2557 )
การฝึกอบรมการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( 19-08-2557 )
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ผู้อำนายการและรองผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสภากาแฟ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ( 19-08-2557 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอสันป่าตอง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 7.30 น. ณ อาคารศุูนย์สมรรถนะครูฯ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 14-08-2557 )
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ( 06-08-2557 )
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากเทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมรับประทานอาหารกับคณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 14.30 น. ณ ศุนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อม ( 05-08-2557 )
ประชุมเตรียมความพร้อมลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fixit center) ( 21-07-2557 )
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fixit center) ศูนย์เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่อยทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนแดง" ( 21-07-2557 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่อยทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนแดง(Azolla) เพื่อเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง" วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมงานฟาร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 17-07-2557 )
การประชุมงานฟาร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last