ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 28-01-2557 )
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมทำพิธืทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 35 ปี ( 22-01-2557 )
ผอ.กอบกิจ พานอ่อง คณะครูและนักศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธืทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 35 ปี ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 8.30 น. ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมชองจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ( 20-01-2557 )
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมชองจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมการใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ล้อยาง ( 13-01-2557 )
อบรมการใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ล้อยาง ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดย บ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมชองจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ( 13-01-2557 )
ผู้อำนวยการกอบกิจ พานอ่อง นำผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ไปต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมชองจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี(ตามโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเกษตรและวัฒนธรรม) ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 11 มกราคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วย อกท. ระดับหน่วย ( 08-01-2557 )
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินเพื่อคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระด้บชาติ ปีการศึกษา 2556 ของ อกท.หน่วยเชียงใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

งานเลี้ยงส่งปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557 ( 02-01-2557 )
งานเลี้ยงส่งปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ( 02-01-2557 )
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุม วษท.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลเหนือเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ( 26-12-2556 )
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลเหนือ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงใหม่ เขต 5 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

คณะนักท่องเที่ยวเกาหลีมาศึกษาดูงาน ( 12-12-2556 )
หจก.เจเดีอาร์ ทัวร์ ได้นำนักท่องเที่ยวเกาหลีเข้ามาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เวลา 11.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   >> | Last