ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 14-08-2557 )
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ( 06-08-2557 )
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากเทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมรับประทานอาหารกับคณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 14.30 น. ณ ศุนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อม ( 05-08-2557 )
ประชุมเตรียมความพร้อมลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fixit center) ( 21-07-2557 )
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fixit center) ศูนย์เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่อยทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนแดง" ( 21-07-2557 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่อยทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนแดง(Azolla) เพื่อเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง" วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารระยะสั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมงานฟาร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 17-07-2557 )
การประชุมงานฟาร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 17-07-2557 )
การประชุมทุกงานในฝ่ายแผนงานฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแผนงานและความร่วมมือ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดำนา ( 16-07-2557 )
แผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดำนา ให้กับนักศึกษา ปวส.1 และ ปวช.3 ช่างกลเกษตร 16-17 กรกฎาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจสุขภาพประจำปี ( 16-07-2557 )
ตรวจสุขภาพประจำปี นักศึกษา ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะเดินทางจากประเทศไต้หวัน ( 07-07-2557 )
วษท.เชียงใหม่ต้อนรับคณะเดินทางจากประเทศไต้หวัน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >> | Last