ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานสู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ( 09-02-2559 )
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานสู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท จัดโดย ศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่และหอประชุมแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ 2559 ดูภาพกิจกรรม..

การรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. ( 22-01-2559 )
เมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 วิทยาลัยเกษตรและเทศโนโลยีเชียงใหม่ ได้เปิดวันรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. โดยมีนักเรียนและนักศึกษามารายงานตัวกันเป็นจำนวนมาก. ดูภาพกิจกรรม..

กีฬาสีภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (Sports day 2016) ( 21-01-2559 )
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวันกีฬาสีประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2559 โดยทำพิธีเปิดเมื่อเวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาของวิทยาลัยฯ โดยมี นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติด ดูภาพกิจกรรม..

อกท.หน่วยเชียงใหม่ ได้เข้ารับการตรวจประเมินหน่วยดีเด่นระดับชาติ 2558 ( 11-01-2559 )
อกท.หน่วยเชียงใหม่ ได้เข้ารับการตรวจประเมินหน่วยดีเด่นระดับชาติ 2558 ในวัน ศุกร์ ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมนันทนาการ นักเรียนทวิศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ( 06-01-2559 )
จัดกิจกรรมนันทนาการ นักเรียนทวิศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ดูภาพกิจกรรม..

ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ( 15-12-2558 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ( 15-12-2558 )
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีการร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ รองรัศมี มณีศักดิ์ ส่งรองสมเกียรติ สถิตย์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ( 11-12-2558 )
ยินดีต้อนรับท่านรองฯ รัศมี มณีศักดิ์ ที่ได้เข้ามารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และ ยินดีกับรองฯสมเกียรติ สถิตย์ ที่จะได้ย้ายไปที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

เลือกตั้งนายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ( 20-11-2558 )
บรรยากาศการเลือกตั้ง นายก อกท.หน่วยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลี ( 17-11-2558 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา จากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมชองจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Cheongju Agriculture High School, South Korea) ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >> | Last