ภาพกิจกรรม
งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา ( 14-07-2560 )
นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีระดับหน่วย หน่วยเชียงใหม่ ปี 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประเมินศุนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ( 21-06-2560 )
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินจากสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ( 21-06-2560 )
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 และได้มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการคูร, บุคลากร ดีเด่น และนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ดูภาพกิจกรรม..

พิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ( 03-05-2560 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ลานไทร หน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่โดยมีนายไกรสีห์ ชัยพรหม นายกอบกิจ พานอ่อง และนายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ กล่าวให้พร ให้โชคดีมีชัยใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โชคดีตลอดปี โดยมีบุคลากรทุกฝ่าย ศิษย์เก่าและครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ แต่งชุดพื้นเมือง ตกแต่งขบวนแห่เครื่องดำหัวพื้นเมืองแบบลานนาไทย เพื่อร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมมอบองค์หลวงปู่ทวด แก่ผู้ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาระดับชั้น ปวช3 และ ปวส2 ( 28-02-2560 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยมีคณะครู อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม Excellent Model School Roadshow And Open House ( 15-12-2559 )
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Excellent Model School Roadshow And Open House โดยมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

จัดกิจกรรม 999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ ในวันที่ 9พ.ย. เวลา09.09 น. ( 09-11-2559 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนาย ธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมกับรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย คณะครู ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้จัดกิจกรรม“999,999คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จะจัด คือ ให้นักเรียน นักศึกษา มาปฏิญาณตน อาชีวะสมานฉันท์ พร้อมกันในวันที่ 9พ.ย. เวลา09.09 น.โดยสถานศึกษา ได้ปฏิญาณตนพร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าว ที่โรงประชุมกลางของวิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 19-10-2559 )
วันนี้ เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ผู้อำนวยการฯ ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ร่วมถวายความอาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ และลงนามถวายความอาลัย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดูภาพกิจกรรม..

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ( 19-10-2559 )
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้เปิดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจัดโต๊ะลงทะเบียน ณ ลานไทร หน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

คณะครูและพระภิกษุเยี่ยมชมและดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( 06-09-2559 )
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดทำหนังสือขอเยี่ยมชมดูงานโครงการชีววิถีฯ ของวิทยาลัยและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยการนี้มี นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการ พร้อมกับรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายและครูผู้ดำเนินโครงการ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมอธิบายองค์ความรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ กับคณะครูและพระภิกษุ ณ ศูนย์การดำเนินงานโครงการชีวิถีฯ ของวิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34   >> | Last