ภาพกิจกรรม
ลงนามความร่วมมือ โครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี) ( 16-07-2558 )
พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี) ระหว่าง วิทยาลัยเกษจรและเทคโนโลยีเชียงใหม่กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31, รร.อมก๋อมวิทยาคม, รร.แม่วินสามัคคี ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียน Chiatung Agricultural Vocational Senior School ,Taiwan ( 10-07-2558 )
ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียน Chiatung Agricultural Vocational Senior School ,Taiwan ในโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2558 ด้วยความยินดียิ่ง ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ นายฐเสฏฐ์ เขาทอง รองผู้อำนวยการที่เข้ารับการฝึกงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ( 22-06-2558 )
ผู้อำนวยการกอบกิจ พานอ่อง และคณะรองผู้อำนวย ให้การต้อนรับ นายฐเสฏฐ์ เขาทอง รองผู้อำนวยการที่เข้ารับการฝึกงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือ ( 22-06-2558 )
พิธีลงนามความร่วมมือ เรื่องการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ทวิภาคี) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ( 18-06-2558 )
คณะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัยฯ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ( 18-06-2558 )
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาค รุ่น"ประทานสุข อุดมสมบูรณ์"ในโครงการ"จัดหาทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่" ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกอบรมอาชีพ2 รุ่น3/2558 ( 11-06-2558 )
โครงการฝึกอบรมอาชีพ2 รุ่น3/2558 เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วยระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2558 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านน้อย ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำวิชาชีพ ( 18-05-2558 )
การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำวิชาชีพ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15- 16 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2558 ( 12-05-2558 )
การปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.1และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ผอ.กอบกิจ พานอ่องและคณะครู อาจารย์ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดการอาชีวะเพื่อผู้สูงอายุ ( 06-05-2558 )
โครงการจัดการอาชีวะเพื่อผู้สูงอายุ การทำเครื่องจักสาน ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่บ้านก่อเก๊า ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   >> | Last