ภาพกิจกรรม
มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ( 02-04-2558 )
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า อกท.หน่วยเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก FFA ( 30-03-2558 )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Future Farmers of America ในวันศุกร์ที่ิ 27 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ( 24-03-2558 )
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ เวลา 8.40 - 16.00 น.โดย รศ.สนิท สัตโยภาส อดีตรองอธิการบดีและอดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพ้ฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมวิชาชีพ2 ( 23-03-2558 )
อบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและประชาชนทั่วไป การทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( 20-03-2558 )
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดูภาพกิจกรรม..

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ( 12-03-2558 )
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพสอง ( 03-03-2558 )
ศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพสอง ระบบดูแลนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการเด็กและเยาวชนกลุ่มเอ็ม(MSM/TG)ป้องกันเอ็ดส์และรักษาสุขภาพ ( 06-03-2558 )
โครงการเด็กและเยาวชนกลุ่มเอ็ม(MSM/TG)ป้องกันเอ็ดส์และรักษ์สุขภาพ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อกท.หน่วยเชียงใหม่ ( 13-02-2558 )
สูงสุดแห่งความภาคภูมิใจของ "อกท.หน่วยเชียงใหม่" สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร ระดับภาค ประจำปี 2557 ่ ( 27-01-2558 )
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร ระดับภาค ประจำปี 2557 ในวันวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   >> | Last