ภาพกิจกรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพครู เพื่อพัฒนาฟาร์มที่ใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพืชศาสตร์ ( 09-06-2557 )
โครงการเพิ่มศักยภาพครู เพื่อพัฒนาฟาร์มที่ใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพืชศาสตร์ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 เมษายน-2 พฤษภาคม 2557 และรุ่นที่ 2 วันที่ 5 -9 พฤษภาคม 2557 โดยทำพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปอบรมศึกษาดูงาน โครงการหลวงอินทนนท์ โครงการหลวงขุนวาง และแปลงพื้นที่เกษตรกร และมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ เพื่อพัฒนาฟาร์มที่ใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพืชศาสตร์ ดูภาพกิจกรรม..

อบรม เรื่องการสร้างแรงจูงใจทางการศึกษา สาขาพืชศาสตร์ ( 09-06-2557 )
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ แผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้จัดอบรมเรื่องการสร้างแรงจูงใจทางการศึกษา สาขาพืชศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช และ ปวส สาขาพืชศาสตร์ โดยมีวิทยากร อาจารย์ชัยชุมพล สุริยะศักดิ์ ให้ความรู้ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดการอาชีวศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ( 04-06-2557 )
นักเรียนนักศึกษาโครงการจัดการอาชีวศึกษาตามรอยพระยุคลบาท กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร้ดิน จำนวน 20 คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ผู้บริหารประชุมหารือร่วมกับคุณสุนทร สายหมอก รองนายกเทศบาล ต.บ้านกลางเเละคุณหมอสวัสดิ์ บัวดอกตูม ( 22-05-2557 )
ผอ.กอบกิจ พานอ่อง ,รองผู้อำนวยการฯวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประชุมหารือร่วมกับคุณสุนทร สายหมอก รองนายกเทศบาล ต.บ้านกลางเเละคุณหมอสวัสดิ์ บัวดอกตูม เรื่องการประสานงานกิจกรรมต่างๆที่จะร่วมมือกันต่อไป ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ( 22-05-2557 )
ยินดีต้อนรับ ครูอรวรรณ มยุรา, ครูนิตยา ไชยวุฒิ และครูปิยะพงษ์ อัครธรรม พร้อมทั้งศึกษาฝึกประสบการณ์จำนวน 5 ท่าน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ ( 20-05-2557 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ บรรยายโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการเพิ่มศักยภาพครู ( 20-05-2557 )
โครงการเพิ่มศักยภาพครู เพื่อพัฒนาฟาร์มที่ใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพืชศาสตร์ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 เมษายน-2 พฤษภาคม 2557 และรุ่นที่ 2 วันที่ 5 -9 พฤษภาคม 2557 โดยทำพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ไปอบรมศึกษาดูงาน โครงการหลวงอินทนนท์ โครงการหลวงขุนวาง และแปลงพื้นที่เกษตรกรและมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ เพื่อพัฒนาฟาร์มที่ใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพืชศาสตร์ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือ ( 20-05-2557 )
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.สาขาสัตวศาสตร์ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ กับ บริษัทเบทาโกร ณ สำนักงานบริษัทเบทาโกร จังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

เยี่ยมชมแผนกวิชาช่างกลเกษตร ( 16-05-2557 )
นักศึกษาปวช.1 ปีการศึกษา 2557 เยี่ยมชมแผนกวิชาช่างกลเกษตร ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

การสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ ( 15-05-2557 )
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   >> | Last