ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการเรียนการสอน ณ ประเทศไต้หวัน ( 30-03-2559 )
คณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูจำนวน 9 ราย เดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4เมษายน 2559 ณ ไต้หวัน โดยโรงเรียนมัธยมอาชีวะเกษตรแห่งชาติเจียตง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา ชึ่งทางโรงเรียนมัธยมอาชีวะฯ ดังกล่าว ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการครู ที่เดินทางกันอย่างอบอุ่น ดูภาพกิจกรรม..

มอบตัวยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ( 24-03-2559 )
วิทยาลัยเกษตรและและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมและต้อนรับนักเรียนนักศึกษาพร้อมทั้งผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อเข้ามอบตัวยืนยันการเป็นนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมีนาคม 2559 ณ. ลานไทร ของวิทยาลัยฯ โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อทั้งในระดับ ปวช. และปวส เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

การฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ( 21-03-2559 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2559 โดยมี นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือทวิศึกษา ( 07-03-2559 )
พิธีลงนามความร่วมมือทวิศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร วัน จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี ๒๕๕๘ ( 07-03-2559 )
ผู้อำนวยการฯ ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน และส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร ในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานสู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ( 09-02-2559 )
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานสู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท จัดโดย ศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่และหอประชุมแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ 2559 ดูภาพกิจกรรม..

การรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. ( 22-01-2559 )
เมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 วิทยาลัยเกษตรและเทศโนโลยีเชียงใหม่ ได้เปิดวันรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. โดยมีนักเรียนและนักศึกษามารายงานตัวกันเป็นจำนวนมาก. ดูภาพกิจกรรม..

กีฬาสีภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (Sports day 2016) ( 21-01-2559 )
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวันกีฬาสีประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2559 โดยทำพิธีเปิดเมื่อเวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาของวิทยาลัยฯ โดยมี นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติด ดูภาพกิจกรรม..

อกท.หน่วยเชียงใหม่ ได้เข้ารับการตรวจประเมินหน่วยดีเด่นระดับชาติ 2558 ( 11-01-2559 )
อกท.หน่วยเชียงใหม่ ได้เข้ารับการตรวจประเมินหน่วยดีเด่นระดับชาติ 2558 ในวัน ศุกร์ ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมนันทนาการ นักเรียนทวิศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ( 06-01-2559 )
จัดกิจกรรมนันทนาการ นักเรียนทวิศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   >> | Last