การจัดการอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของครู( 20-03-2561 )
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ด้วยงานวิจัยและพัฒนาฯวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนานักวิจัยอาชีวศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒน อ่านต่อ...
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560( 09-02-2561 )
จบลงอย่างยิ่งใหญ่กับผลงานอันยอดเยี่ยม กับงานการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ...
สถานศึกษาประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน( 08-02-2561 )
เมื่อวันที่ 7/2/2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยม National Cishan Agricultural and Industrial Vocational Senior High School, Taiwan R.O.C ประเทศไต้หวัน ได้เข้าศึกษาดูงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเ อ่านต่อ...
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561( 30-01-2561 )
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ตอนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตความรับผิดของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 อ่านต่อ...
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี( 26-01-2561 )
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมรับเสด็จสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จราชดำเนินมาทอดพระเ อ่านต่อ...