กิจกรรมพิธีไหว้ครูและเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1( 19-06-2561 )
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีนายเจริญ เชื้อเมืองพานเป็นประธานในพิธี อ่านต่อ...
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์( 23-05-2561 )
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)และศิษย์เก่ารุ่น1,2,3 ขอพรรดนำ้ดำหัวคณาจารย์และให้โอวาทนศ.ใหม่ รุ่น5 อ่านต่อ...
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561( 22-05-2561 )
งานกิจกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมให้นักศึกษาในระดับชั้น ปวส.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561( 22-05-2561 )
งานแนะแนว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดย นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ประธารในพิธี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปวส. ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมิวยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเ อ่านต่อ...
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่( 15-05-2561 )
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...