การรับวัคซีน Pfizer เข็มแรก สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวส.1-2( 20-10-2564 )
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ปวส.1-2 จำนวน 223 คน และ ปวช. 1-3 ต อ่านต่อ...
น้อมรำลึกพระมหากรุราธิคุณ รัชกาลที่ 9( 14-10-2564 )
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุรศักดิื เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี "น้อมรำลึกเ อ่านต่อ...
การรับวัคซีน Pfizer เข็มแรก สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1-3( 14-10-2564 )
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 - 3 เข้ารับวัคซี อ่านต่อ...
กิจกรรม ( 15-09-2564 )
ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.09 น. นำโดย นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และผู อ่านต่อ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์และศึกษาดูงาน( 29-08-2564 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์และศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 7, 14 และ 21 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทย อ่านต่อ...