ท่านผู้อำนวยการ และคณะครู นักศึกษาหน่วย อกท.เชียงใหม่ ร่วมใจกันทำความสะอาดวิทยาลัย( 25-12-2560 )
เมื่อวันที่ 23/12/2560 ท่านผู้อำนวยการ และคณะครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ร่วมใจกันพัฒนาและทำความสะอาดวิทยาลัยอย่างมีความสุข อ่านต่อ...
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561( 22-12-2560 )
เมื่อวันที่ 21/12/2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานไทรวิทยาลัยเกษตรเชียงใหม่ อย่างคึกคัก อ่านต่อ...
การประเมินพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560( 20-12-2560 )
เมื่อวันที่ 19/12/2560 ยินดีตอนรับคณะกรรมการทำงานเพื่อพิจารณาการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา จากประเทศเกาหลี( 24-11-2560 )
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเชียงใหม่ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา จากประเทศเกาหลี ที่ได้เข้ามาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ่านต่อ...
การเยี่อมชมและมาศึกษาดูงานของนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้( 22-11-2560 )
เมื่อวันที่ 21/11/2560 ทางนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ จากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู ได้มาศึกษาดูงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ที่งาน อกท.ระดับ ภาค ที่จังหวัดนครสวรรค์ อ่านต่อ...