งานความร่วมมือต่างประเทศการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลีใต้( 20-11-2560 )
เมื่อวันที่ 20/11/60 การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู สาธารรัฐเกาหลี (Cheongju Agriculture High School,South Korea) อ่านต่อ...
จัดนิทรรศการ ของ อศจ. จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพฯ ( 26-10-2560 )
ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ของ อศจ. จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพฯ อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 22/10/60 เคลื่อนย้ายดอกดาวเรืองไปประดับพระเมรุมาศ ณ วัดป่าเจริญธรรม( 22-10-2560 )
ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ทำการเคลื่อนย้ายดอกดาวเรืองไปประดับพระเมรุมาศ ณ วัดป่าเจริญธรรม อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 24/10/60 ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้นำ EM สังเคราะห์แสง ไปบำบัดน้ำเสีย( 22-10-2560 )
ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดยครูสุธา และ ครูสมหมาย ทองขาว ไม้มอบ "จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง" จำนวน 30 ลิตร ให้กับผู้แทนชุมชน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทั้งประชาชนจิตรอาสา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่. อ่านต่อ...
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ( 05-10-2560 )
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2560 อ่านต่อ...