รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ( 28-06-2562 )
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา สมาชิก อกท.หน่วยเชียงใหม่ จำนวน 985 คน รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2000 ต้น "โครงการปลูกจิตสำนึกการปลูกป่าและดูแลทร อ่านต่อ...
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562( 28-06-2562 )
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายจุมพล จรรยาศิริ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารรัฐมนตร อ่านต่อ...
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่( 18-06-2562 )
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียน นักศึกษา คณะ อ่านต่อ...
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562( 18-06-2562 )
เนื่องในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเจริญ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเ อ่านต่อ...
พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒( 31-05-2562 )
เช้าวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒นายจุมพล จรรยาศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูพิเศษ อ่านต่อ...