สวนสนามกองลูกเสือวิสามัญ และกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหน่วยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563( 13-08-2563 )
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทางงานลูกเสือ และงานกิจกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามกองลูกเสือวิสามัญ และกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหน่วยเชียงใหม่ ป อ่านต่อ...
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ( 08-08-2563 )
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ร่วมกับนายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา อาชีวเกษตรในจัง อ่านต่อ...
วันสถาปนา อกท.ระหว่างวันที่ 1-7 เดือนสิงหาคมของทุกปี( 07-08-2563 )
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารครูอาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.และสมาชิก อกท.หน่วยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเศียรวาทองค์อุปถัมภ์ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถ อ่านต่อ...
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 07-08-2563 )
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยมี นายแสวง ทาวดี ประธานอำนวยการ อกท.ภาคเห อ่านต่อ...
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีไหว้ครู( 23-07-2563 )
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีไหว้ครู และพิธีประชุมสมัยสามัญฯ บริเวณหอประชุมใหญ่วิทยาลัย อ่านต่อ...