กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร( 15-10-2561 )
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได้เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อ่านต่อ...
ยินดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน( 15-10-2561 )
พวกเราชาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ยินดีและดีใจอันหาที่สุดมิได้ในการที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานในครั้งนี้ อ่านต่อ...
อาจาริยา มุฑิตาจิต 27 ก.ย. 61( 15-10-2561 )
ภาพบรรยากาศงานเกษียรอายุราชการ ในงานอาจาริยา มุฑิตาจิต 27 กันยายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ่านต่อ...
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของ วษท.เชียงใหม่ 2561( 15-10-2561 )
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมากมาย อ่านต่อ...
อาจาริยา มุฑิตาจิต 2561( 15-10-2561 )
วันที่ 11 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอาจาริยา มุฑิตาจิต อ่านต่อ...