กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน( 11-10-2562 )
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กิจกรรมในโครงการนวัตกรรมสายอาชีพ 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) กองทุนนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) นำโดย ดร.ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ ผู้รับผิ อ่านต่อ...
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกรายรับ-รายจ่าย และจัดทำแฟ้มประจำตัวผู้เรียน( 11-10-2562 )
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกรายรับ-รายจ่าย และจัดทำแฟ้มประจำตัวผู้เรียน กิจกรรมในโครงการนวัตกรรมสายอาชีพ 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) กองทุนนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เพื่อเป็นการส่งเส อ่านต่อ...
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเพิ่มสีเขียวให้สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันรัชกาลที่ 10( 11-10-2562 )
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเพิ่มสีเขียวให้สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันรัชกาลที่ 10 กิจกรรมในโครงการนวัตกรรมสายอาชีพ 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) กองทุนนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึก อ่านต่อ...
มอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ)( 11-10-2562 )
นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และดร.ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการนวัตกรรมสายอาชีพ 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) เป็นตัวแทนมอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ) อ่านต่อ...
กิจกรรมเปิดบ้านสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและเซ็นต์สัญญาเข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพ( 11-10-2562 )
กิจกรรมเปิดบ้านสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและเซ็นต์สัญญาเข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพ 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 จำนวน 47 คน ประกอบด้วย สาขาสัตวศาสตร์และประมง 26 คน อุตสาหกรรม 12 ค อ่านต่อ...