พิธีถวายราชสดุดี ถวายสักการะและถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที( 30-07-2561 )
พิธีถวายราชสดุดี ถวายสักการะและถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ อ อ่านต่อ...
กิจกรรมโครงการ Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน( 22-07-2561 )
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเน้นให้มีการจัดหาเครื่อ อ่านต่อ...
กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ( 16-07-2561 )
อกท.หน่วยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับคว อ่านต่อ...
โครงการ Fix it center ประจำปี 2561( 13-07-2561 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ออกบริการประชาชนในโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 2 ศูนย์ ซึ่งได้แก่ ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านกลาง และศูนย์เทศบาลตำบลยุหว่า ในช่วงวันที่ 28 มิถุนาย อ่านต่อ...
กิจกรรมพิธีไหว้ครูและเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1( 19-06-2561 )
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีนายเจริญ เชื้อเมืองพานเป็นประธานในพิธี อ่านต่อ...