กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลกร วษท.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560( 08-03-2554 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลกร วษท.เชียงใหม่ ณ อาคารหอประชุมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤ อ่านต่อ...
กิจกรรมการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่( 25-02-2554 )
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำกิจกรรมการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2560 ณ ลานหญ้าสนามฟุตบอลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม อ่านต่อ...
โครงการปลูกดอกดาวเรือง ๓๓,๐๐๐ ต้น ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙( 17-02-2554 )
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัด "โครงการปลูกดอกดาวเรือง ๓๓,๐๐๐ ต้น ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ " เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภัคดี อ่านต่อ...
ยินดีต้อนรับ ครูกรรณิการ์ จันทร์ฉาย และ ครูไพศาล ตันตรา( 17-02-2554 )
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ ครูกรรณิการ์ จันทร์ฉาย (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์) และครูไพศาล ตันตรา (แผนกวิชาช่างกลเกษตร) อ่านต่อ...
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙( 15-02-2554 )
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา อ่านต่อ...