กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน( 02-06-2565 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลีเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ มิถุนายน พศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ่านต่อ...
การจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ภายใต้หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง( 22-05-2565 )
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 18-19พฤษภาคม 2565 และระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวั อ่านต่อ...
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา( 22-05-2565 )
ด้วยทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 แล อ่านต่อ...
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักติดตามฯและศึกษาธิการภาค 15( 07-04-2565 )
วันที่ 6 เมษายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ขอยินดีต้อนรับ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาและนายชาตรี ม่วงสว่าง (ศึกษาธิการภาค 15) พร้อมคณะ ที่ได้มาต อ่านต่อ...
งานประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 42( 13-04-2565 )
งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอานาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 อ่านต่อ...